0

سانگ ؤ بند ، لانک ؤ بند

معنی: با هرکس وصلت کردی ، در روزهای سخت باید به یاری اش بشتابی

تاسے آپ بور ، سد سال و پا کں

معنی: در خانه کسی یک لیوان آب خوردی ، باید صد سال مدیون صاحبان آن خانه باشی و همیشه حرمت او را حفظ کنی

ما په ستک تو په رپک

معنی: ما صداقت داریم ولی تو آب زیر کاه هستی

ریش وتی دست ءَ سپه دارنت

معنی: طوری رفتار نکن که آبرویت بریزد

جوهر بلوچ آغیرتینت

معنی: اصل بلوچ، غیرت و همت است

زامات که نوک انت ، وسیگ گنوک انت رند چه شش ماهءَ ، وسیگ رﮢوک انت

معنی: مادر زن در شش ماه اول دامادش را بسیار دوست دارد ولی پس از گذشت شش ماه غر و لندش شروع می شود

پیر بیتے ، میر نبیتے

معنی: سن زیادی داری ، باز هم رفتار و کردار کودکانه ای داری

ناتپاکین گس ء مشک هشک بنت

معنی: مشک آب خانه ای که اهل آن(زن وشوهر) همدل نباشند خشک می شود

چارپادی پسا جوان کن و دوپادی ماسا

معنی: پدر چهارپا را درست انتخاب کن و مادر دوپا را

بابو اگه بابوی بوتین مامه اون گو میشانه نبوت

معنی: پدر اگر پدر خوبی بود مادر گوسفندان را به چرا نمی برد

ماس ءی بدل ماتو ءنبیت پس ءی بدل ناکو ءنبیت

معنی: جای مادر را زن پدر نمی گیرد و جای پدر را عمو نمی گیر

هشتر که نجکیت زانانی نپروشنت

معنی: کسی که دل به انجام کاری ندارد نباید بزور به او اجبارکرد

پشت به کوها جته

معنی: پشتش به کوه زده است( دارای پارتی و پشتیبان قوی است)

مُـلـک بـوتـه مـئـے پُـل ءُ بـھـار | محمد نصیر کبدانی خارانی

مقاله قبلی

ترجمه فارسی شعر وژدلیں باریگ از سید ظهور شاه هاشمی

مقاله بعدی

نظرات

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.