0

مئی ساه انت بلوچستان ، مئی جان انت بلوچستان
مئے زند ءِ همک دردءِ ، درمان انت بلوچستان
سرسبز چو شاداب انت ، دنیا ءِ دگه کهچر
اپسوز که مدام سُهریں هونان انت بلوچستان
پرچا من نہ باں بندیگ ، پرچا من نہ باں کولیگ
که زهریں تیرانی ، دیمپان انت بلوچستان
پل کُرتگ هزار رندءَ ، دنگاں چه ھمے زیداں
انگت هم دگه ڈنی ، دستان انت بلوچستان
میراس نہ انت میرءُ , سردارءُ , نواباني !!
جهگیر په وتی سولیں بچان انت بلوچستان
دل بیت انت چتور رازی ملّا چه تئی وازاں !
وهدے کہ منی دین ءُ ایمان إنت بلوچستان

جی آر ملا

بلوچ های سرحدی اصیلند یا بلوچ های مکرانی؟!

مقاله قبلی

جنگ سوسمار

مقاله بعدی

نظرات

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.