کتابخانهنشریات

شماره اول نشریه دانشجویی دو زبانه پلگار (دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر)

0

تاریخ انتشار: یکشنبه 1399/08/11


شماره: 1


زمینه انتشار: فرهنگی


دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی ايرانشهر


صاحب امتیاز: پارسا مجاهد


مدیر مسئول: پارسا مجاهد


سردبیر: دانیال امیری


ارتباط با مدیر مسئول: 09152865982


لینک دانلود: کلیک کنید

خـدابـیـامُـرز اسـتـاد اَبـدُرَهـمـان پـاوال«پـھـوال» ءِ پَـجّـارنـامـگ / زنـدگـیـنـامـه مـرحـوم اسـتـاد عـبـدالـرحـمـان پـهـوال

مقاله قبلی

شماره دوم نشریه دانشجویی دو زبانه پلگار (دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر)

مقاله بعدی

نظرات

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.