3

بیا اِیں چہ بلوچی گالاں کارمرز کن ایں

بلوچیپارسی
کَلَّگ روستا
کَس مَلیکمغرور
تیزاپ اسید
بالی گُرابهواپیما
بالی پَٹّفرودگاہ
چَپگال متضاد
شونزُک جلبک
هیسک آسم
سرین کَرزستون فقرات
هونگَل گروه خونی
هونرَشت فشار خون
سالدَر تقویم
کَرزین ارواه آلوویرا
بُنجاه مرکز
دودمانتمدن
رؤد مس
تَگَس خرچنگ
کُچَهک شوره
لبزبَلَد فرهنگ لغت
چاگِرد اجتماع
پَدریچنسل
لیکہ نظریه
مَزَن هورخلیج
لُولُک حشرات
زِروان جزیره
زبانزانت زبانشناس
پُپ ریه
چِلَّگجاه زایشگاه
بوپ تشَک
رَسانکدَررسانه
مُلبَت نقشه
دماندقیقه
پورچینک نعناع
زِری لشکرنیروی دریایی
بُنگیجی ابتدایی
تَب زانتروانشناس
چارِک ربع
زانوگِر پژوهشگر
زِرچَنڈ سونامی
پاگاس کوسه
کامپول جمجمه
اوشتانکایستگاه
روچگؤارچُک آفتابگردان
پیپَلاستُک پرستو
کاسلوک لاکپشت
تَبرین تبخال
بِزار ادویه
زِرباری کُتُبقطب جنوب
گوریچانی کُتُبقطب شمال
گؤزگالرمز عبور
مانِشتبقاء
گرمائِشت حرارت
گالبَند اصطلاح
تَپچار تب سنج
سے کُنڈمثلث
نوکاز آپدیت
سارتینک یخچال
لیڑ نھنگ
دِلگوشتوجه
منتوارممنون
بُنگیج (بِندات)شروع
گْچینانتخاب
دَرشانبیان
روکروشن
جُهدتلاش
دِلجَممطمئن
سوبینموفق
دلبَڈّیتشویق
گُڈّیآخری
زِبَهر محروم
پَد مَنتَگعقب مانده
هاٹیگ توان
ھُدامُرزیمرحوم
مونجا (جان دُزّ)تنبل
لَبزانکادبیات
گِراکمشتری
چُنڈتکه
نَگَننان
مَستَگماست
ساڑیحاضر
بَتَلضرب المثل
هیئلعادت
بے کِساسبی اندازہ
زانتکاردانا
دَزگَٹمشغول
ترَمپقطره
بَندیگزندانی
سانکَلزنجیر
بَنڈارآشپز
باوَستجر و بحث
هم تَبهمفکر
ڈَبُّکقوطی
شِنگ (تالان)پخش
شیوارهوشیار
کَوّاسنابغه
شوانَگ (شِپانک)چوپان
وَرناجوان
سوهوباتجربه
ساه دارجاندار

پولکار: هدامرزی سئید رئیسی

بلوچی بَتَل/ 2

مقاله قبلی

مهناز و شهداد

مقاله بعدی

3 نظرات

  1. سلام،
    زن و مرد به زبان بلوچی چی میشه؟

    1. جَنین=زن
      مَردین=مرد

    2. جنین و مردین

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *