0

کَسْم – Kasm به معنی سفر کردن – کَسمَگ – کَسمانک به معنی سفرنامہ
اِسْپ – Esp به معنی افسانه سازی – اِسپانک به معنی افسانہ
سروشتاد – Saròštàd به معنی متوجہ شدن
اِزْم – Ezm به معنی ھنر – اِزمگار/ اِزمکار به معنی ھنرمند
جیڈہ – Jèďa به معنی جنگ و درگیری
کوچنڈگ – Kòcanďag / کونایَگ – Kònàyag به معنی خواب آلود بودن
جول – Jòl به معنی پَستی
تِچک – Teck به معنی راست
پرینَگ – Prènag به معنی زَدَن
پِررینَگ – Perrènag به معنی نصب کردن
کُٹِننَگ – Koťennag به معنی روشنی کوچک در دور دست – ستارہ رو ھم شاید میگفتن
بوھِڈک – Bòheďk به معنی حیوان
گاشالہ – Gàšàla به معنی اسراف کردن
اَلگَش – Algaš به معنی کثیف و نجس
واک – Wàk به معنی حوصله و صبر
بُگ – Bog به معنی سرزمین حاصل خیز
ناگ – Nàg به معنی سرسبز
پولِنگ – Pòleng به معنی لکه
ھؤبَت – Haubat – به معنی مرحله
کانچ – Kànc به معنی شیشہ
پُلّ – Poll به معنی گُل
سَند – Sand به معنی بند
سُدّ – Sodd به معنی حواس
سار – Sàr به معنی ھوش
ساھدار – Sàhdàr به معنی جانور
ھَنوش – Hanòš به معنی بی ھوش
ٹرِپ – Ťrep به معنی سرویس،بار
مَلّ – Mall به معنی میر و کدخدا
پِشکِرَگ – Peškerag به معنی دنبال چیزی گشتن

رنگ‌ها در زبان بلوچی

مقاله قبلی

ساره امیری

مقاله بعدی

نظرات

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *