بیوگرافی

خـدابـیـامُـرز اسـتـاد اَبـدُرَهـمـان پـاوال«پـھـوال» ءِ پَـجّـارنـامـگ / زنـدگـیـنـامـه مـرحـوم اسـتـاد عـبـدالـرحـمـان پـهـوال

اَبدُرهمان به هزار ءُ سئے‌سد ءُ ھژده ءِ (ه‍.ش ۱۳۱۸) سال ءٰ ماں سیستان ءِ نیمروز ءِ ولایت ءٰ کنگ ءِ ولسوالی ءٰ ...