همکاری با ما

همکاری با ما بسیار ساده است.

اگر یادداشت یا نوشته ایی دارید با در نظر گرفتن شرایط زیر برای ما ارسال کنید. یادداشت یا نوشته شما توسط تیم ما خوانده می‌شود و اگر مناسب با ساختار و چارچوب وب‌سایت بْرَمْش باشد، به نام شما یا در صورت تمایل‌تان با نام مستعار شما منتشر خواهد شد. کلیه حقوق یادداشت شما متعلق به خود شما خواهد بود.

  • متن شما می‌تواند حداقل ۶۰۰ کلمه و حداکثر ۱۸۰۰ باشد.
  • متن شما باید دارای ارجاع دقیق و منابع علمی کافی باشد. منابع را در انتهای مطلب قرار داده و با علامت کروشه [ ] در متن و در انتهای مطلب، شماره‌گذاری کنید.
  • عکس مناسب برای نوشته پیشنهاد بدهید.
  • مطالب نوشته شده خود را در قالب فایل ورد به یکی از دو روش زیر برای ما ارسال کنید:
  • info@bramsh.ir
  • واتساپ بْرَمْش
ارتباط با ما از طریق واتساپ